S akými problémami sa na mňa ľudia obracajú?

 • partnerské a manželské krízy ( žiarlivosť a nevera)
 • ťažkosti vo vzťahu k rodičom a deťom
 • problémy vo vzťahu k nadriadeným, autoritám
 • strata zmyslu života
 • depresie, osamelosť
 • vyrovnanie sa s rôznymi životnými krízami a ťažkými, či komplikovanými životnými situáciami
 • neurčité obavy, strach, úzkosť, tréma
 • záchvaty paniky
 • nízka sebadôvera, sebapodceňovanie, nespokojnosť so sebou
 • strata, úmrtie blízkeho človeka
 • psychosomatické, telesné ťažkosti bez známej príčiny
 • vyrovnanie sa s vážnym zdravotným ochorením u seba alebo u blízkeho človeka
 • ťažkosti v zvládaní stresu
 • hľadanie ďalšieho smerovania v živote
 • sebarozvoj, hľadanie a rozvoj svojho potenciálu
 • A iné témy, problémy a ťažkosti