O mne

Mgr. Slávka Takáčová, Dipl. PW, psychologička

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 1998 som ukončila výcvik v Procesorientovanej psychoterapii (v procesovej práci). Od roku 2000 som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej Psychoterapeutickej Spoločnosti (SPS) a získala som Európsky certifikát pre psychoterapiu.

Od roku 1997 do roku 2006 som pracovala ako klinická psychologička a psychoterapeutka na psychiatrickom oddelení FNsP Bratislava v Petržalke. Pracovala som s dospelými pacientmi a klientmi s rôznymi druhmi problémov individuálne aj skupinovo.

Po ukončení výcviku som sa vzdelávala v Katatýmne imginatívnej psychoterapii a naďalej kontinuálne aj v Procesovej práci na Slovensku, v Austrálii a vo Veľkej Británii. Som cvičnou terapeutkou Inštitútu Procesorientovanej Psychoterapie Slovensko. V roku 2015 som získala medzinárodný Diplom v procesorientovanej psychoterapii (Dipl. POP). 

Som vydatá a mám 16-ročného syna. Po materskej dovolenke som 2,5 roka žila a pracovala na Novom Zélande. Obidvoje bolo pre mňa veľkou výzvou aj obohatením. Cestovanie, príroda a práca v záhrade sú pre mňa veľkými zdrojmi. Okrem terapie sa venujem aj prekladaniu odbornej literatúry. Momentálne pracujem v súkromnej praxi.